Zalecane Ciekawe Artykuły

Informacja

8.4: Odżywianie i wzrost – biologia

Learning ObjectivesDescribe the mode of nutrition and growth in fungiNutritionLike animals, fungi are heterotrophs; wykorzystują złożone związki organiczne jako źródło węgla, zamiast wiązać dwutlenek węgla z atmosfery, jak to robią niektóre bakterie i większość roślin. In addition, fungi do not fix nitrogen from the atmosphere.
Czytaj Więcej
Artykuły

Poziomy elektrosfery i energii

Jak widzieliśmy wcześniej, Bohr udoskonalił model atomowy Rutherforda na podstawie formuł teoretycznych. Jednym z nich jest to, że elektrony są rozmieszczone zgodnie z ich odległościami od jądra, opisując okrągłe orbity wokół jądra bez pozyskiwania lub utraty energii. Tak więc w atomie znajduje się kilka okrągłych orbit, a każda z nich ma określoną wartość energetyczną.
Czytaj Więcej