Szczegółowo

André-Marie Ampère


André-Marie Ampère (1775 - 1836) był francuskim fizykiem, filozofem, naukowcem i matematykiem, który wniósł istotny wkład w badania nad elektromagnetyzmem.

Urodził się w pobliżu Lyonu we Francji w 1775 roku. Był profesorem analizy w Politechnice w Paryżu i Collège de France. W 1814 roku został wybrany członkiem Akademii Nauk. Zajmował się różnymi gałęziami ludzkiej wiedzy, pozostawiając ważne dzieła, szczególnie w dziedzinie fizyki i matematyki. Począwszy od eksperymentów duńskiego Hansa Christiana Oersteda dotyczących magnetycznego wpływu prądu elektrycznego, był w stanie zbudować i stworzyć teorię, która umożliwiła budowę dużej liczby urządzeń elektromagnetycznych. Ponadto odkrył między sobą prawa regulujące przyciąganie i odpychanie prądów elektrycznych. Opracował galwanometr, wynalazł pierwszy telegraf elektryczny i we współpracy z Arago elektromagnes.

Wśród jego dzieł pozostawił niedokończony Esej na temat filozofii nauki, w którym rozpoczął klasyfikację wiedzy człowieka. Wysłano Recueil d'Observations électro-dynamiques; Teoria Phenomènes Electro-Dynamiques; Wymagania wstępne teorii dynamiki elektronicznej; Rozważania na temat teorii matematyki jeu; Essai sur la philosophie des sciences.

Na jego cześć nadano imię amp (symbol: A) do jednostki miary natężenia prądu.