Zwany także lasem iglastym lub borealnym. Położone jest w północnej Alasce, Kanadzie, południowej Grenlandii, części Norwegii, Szwecji, Finlandii i Syberii.

Wyruszając z Tundry, idąc na południe, sprzyjający sezon jest dłuższy, a klimat łagodniejszy, dzięki czemu roślinność jest bogatsza i powstaje Tajga.

W Tajdze jodły i sosny tworzą gęstą osłonę, uniemożliwiając glebie intensywne światło. Runo jest słabo reprezentowane. Okres wegetacyjny trwa 3 miesiące, a deszczy jest niewiele.
Zwierzęta reprezentowane są przez ptaki, łosie, wilki, norki, rudy, gryzonie itp.

Wideo: Z łagrów Kołymy. Praca w tajdze Organizacja bazy (Październik 2020).