Informacja

Cykl tlenowy


Cykl tlenowy jest ściśle związany z cyklem węglowym, ponieważ przepływ obu jest związany z tymi samymi zjawiskami: fotosynteza i oddech.

Natomiast procesy fotosyntezy uwalniają tlen do atmosfery oddech i spalanie pochłoń go.

Część O2 stratosfery jest przekształcana przez działanie promieni ultrafioletowych na ozon (O3). Tworzy to warstwę, która działa jak filtr, zapobiegając przenikaniu 80% promieni ultrafioletowych. Stałe uwalnianie chlorofluorowęglowodorów (CFC) prowadzi do zniszczenia warstwy ozonowej.

Wideo: #4 Glikoliza oddychanie tlenowe cz. 1 - Zlewka na maturę (Październik 2020).