Komentarze

Piramidy ekologiczne: kwantyfikacja ekosystemów


Piramidy ekologiczne przedstawiają przepływ energii i materii między poziomami troficznymi wzdłuż łańcucha pokarmowego.

W tym celu każdy prostokąt reprezentuje proporcjonalnie parametr do analizy. Ta reprezentacja graficzna dla bycia:

Piramida liczb

Reprezentuje liczbę osobników na każdym poziomie troficznym łańcucha pokarmowego proporcjonalnie do ilości wymaganej dla każdego z ich poziomów żywieniowych.

W niektórych przypadkach, gdy producent jest dużym zakładem, wykres liczbowy ma inną konformację niż zwykle, nazywaną „odwróconą piramidą”.

Inny przykład odwróconej piramidy podano, gdy dotyczy ona piramidy pasożyty, a więc ostatnie najliczniejsze poziomy troficzne.

Piramida biomasy

Można również pomyśleć o piramidzie biomasy, w której obliczana jest masa ciała (biomasa), a nie liczba poszczególnych poziomów troficznych w łańcuchu pokarmowym. Wynik będzie podobny do wyniku znalezionego w piramidzie liczb: producenci będą mieli największą biomasę i utworzą podstawę piramidy, zmniejszając biomasę na wyższych poziomach.

Podobnie jak w poprzednim przykładzie, w niektórych przypadkach można go scharakteryzować jako odwróconą piramidę, ponieważ istnieje możliwość, że na przykład może wystąpić zmniejszenie biomasy o pewien poziom troficzny, zmieniając takie proporcje.