Szczegółowo

Główne brazylijskie ekosystemy


Brazylia ma wielką różnorodność ekosystemów. Prawie całe jego terytorium znajduje się w strefie tropikalnej.

Dlatego nasz kraj przez cały rok otrzymuje dużo ciepła, co sprzyja tak wielkiej różnorodności. Zobacz mapę poniżej, aby zobaczyć przykłady głównych ekosystemów znalezionych w Brazylii.

Amazoński las deszczowy

Rozciąga się poza terytorium kraju, z częstymi i obfitymi opadami deszczu. Ma bujną florę, z gatunkami takimi jak drzewo kauczukowe, guarana, Victoria regia, i jest zamieszkany przez wiele gatunków zwierząt, takich jak manaty, delfiny, pirarucu, ara. Aby poznać bogatą różnorodność biologiczną tych ekosystemów, naukowcy zidentyfikowali do tej pory 1,5 miliona gatunków roślin.


Manat i kauczukowiec

Koktajle

Las cocais znajduje się między lasem deszczowym Amazonii a Caatinga. Są to lasy Carnauba, Babassu, Buriti i innych palm. Kilka rodzajów zwierząt zamieszkuje ten ekosystem, na przykład ara i małpa Cuxiú.


Araracanga