Artykuły

Uzupełniające działanie genów


Kolor kwiatu groszku zapachowego

Bateson i Punnet opisali inny przypadek interakcji genów, analizując dziedziczenie kolorów kwiatów u grochu.

Kwiaty na tych roślinach mogą być białe lub fioletowe. Krzyżowanie dwóch białych roślin kwiatowych różnego pochodzenia, uzyskanych w F1 tylko rośliny produkujące fioletowe kwiaty. Te wymienne osobniki F1 wytworzyły w F2 dwa rodzaje fenotypów, w proporcji: 9/16 roślin produkujących kwiaty pupura i 7/16 roślin produkujących białe kwiaty.

W tym przypadku mamy również interakcję dwóch par genów w określaniu postaci (koloru kwiatu). Kolor fioletowy jest uwarunkowany interakcją dwóch dominujących genów, A i B (A_B_).

W przypadku występowania białych kwiatów mamy dwie możliwości:

  • Obecność tylko jednego z dominujących genów, A lub B (A_bb lub aab_); lub
  • Brak dwóch dominujących genów (aabb).
GenotypyFenotypy
A_B_ fioletowy
A_bb biały
aaB_ biały
aabb biały

Wyszczególniając skrzyżowania wykonane z białych kwiatów różnego pochodzenia, mamy:

P.AAbb X aaBB
F.1

AaBb

fioletowe kwiaty

AaBb X AaBb

Możliwe gamety: AB, Ab, aB, ab

Zobaczmy szczegółowo skrzyżowanie:

ABAbabab
AB

AABB

Fioletowy

AABb

Fioletowy

AaBB

Fioletowy

AaBb

Fioletowy

Ab

AABb

Fioletowy

AAbb

Biały

AaBb

Fioletowy

Aabb

Biały

ab

AaBB

Fioletowy

AaBb

Fioletowy

aaBB

Biały

aaBb

Biały

ab

AaBb

Fioletowy

Aabb

Biały

aaBb

Biały

aabb

Biały

F.2

Tabela podsumowująca

Proporcje fenotypowe uzyskane z krzyżowania podwójnych heterozygot w różnych formach interakcji dwóch genów, z niezależną segregacją. Zwróć uwagę na korelację między proporcjami genotypowymi i fenotypowymi dla każdego przypadku.

Rodzaje interakcjiGenotypy
A_B_ A_bb aaB_ aabb
Klasyczny współczynnik kształtu 9 3 3 1
Dominująca epistaza 12 3 1
Epistaza recesywna 9 3 4
Podwójne geny z łącznymi efektami 9 6 1
Dominujące podwójne geny 15 1
Recesywne podwójne geny 9 7
Dominująca i recesywna interakcja 13 3