Wkrótce

Cissiparity lub rozszczepienie binarne


Rozszczepienie binarne, w biologii komórki, to nazwa nadana bezpłciowemu procesowi rozmnażania organizmów jednokomórkowych, który polega na podziale jednej komórki na dwie za pomocą mitozy, z których każdy ma ten sam genom co „komórka macierzysta” (z tym samym DNA lub materiałem genetycznym co „komórka macierzysta”)

Proces rozpoczyna się od replikacji DNA, w której każdy nowy łańcuch wiąże się z błoną komórkową, która następnie inaginuje i ostatecznie dzieli komórkę na dwie części, proces zwany cytokineza.

Bakteryjne organizmy rozrodcze obejmują:

  • Bakterie;
  • Pierwotniaki;
  • A Pyrodictium abyssibeztlenowe archaebakterie ze źródeł głębinowych hydrotermalnych (i innych organizmów w tej samej dziedzinie);
  • Drożdże

Cissiparity odnosi się również do dość prostych organizmów wielokomórkowych, które są zdolne do regeneracji podzielonych części (klasycznym przykładem jest planarian).


Schemat pokazujący reprodukcję cissiparity.