Komentarze

Stawonogi (ciąg dalszy)


Owady

Głównymi przedstawicielami tej klasy są stawonogi, które najłatwiej znaleźć w życiu codziennym: mrówka, karaluch, komar, motyl, mucha, chrząszcz, biedronka, pszczoła, konik polny, i wiele innych.

Klasą stawonogów o największej różnorodności i liczbie gatunków są owady. Dzięki dużej zdolności reprodukcyjnej owady tworzą tylko klasa bezkręgowców ze skrzydlatymi przedstawicielami, co przyczynia się do pomyślnego zajęcia wszystkich środowisk na Ziemi, z wyjątkiem najgłębszych wód oceanicznych.

Na głowie oprócz ustnika znajdują się anteny i para oczu. Rodzaj aparatu doustnego jest związany z rodzajem karmienia owadów i jest wykorzystywany przez naukowców jako jedno z głównych kryteriów klasyfikacji.

Bardzo bolesne użądlenia pszczół nie są wytwarzane przez ustnik, ale przez użądlenie znajdujące się na końcu brzucha, przymocowane do gruczołu wytwarzającego truciznę.

Wideo: Ptaszniki-ciąg dalszy (Październik 2020).